ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT
OMSATTES CA 100.000 TON VAROR

Hamnverksamheten av någon betydelse i Sölvesborg kan härledas tillbaka till 1600-talet när Hanseförbundets makt försvunnit. År 1670 hade stapelrätten försvunnit i staden och sjöfarten gick en dyster tid till mötes. 1700-talet var ett förlorat århundrade för sjöfarten och det var först på 1800-talet som exporten med egna fartyg påbörjades. År 1839 anställdes en hamnfogde som skötte hamnens finanser. År 1851 ankom 185 fartyg till hamnen.

År 1801 anlades det första varvet i Sölvesborg och under hela 1800-talet byggdes av och till fartyg i Sölvesborg men det var först mot slutet av århundradet som nybyggnationen tog fart.

Varvets glanstid var på 1950-talet. I början på 1980-talet lades varvet ned.

Första hamnordningen för Sölvesborg återfanns år 1881 och första hamnstyrelsemötet ägde rum 1905.

Vid tiden för andra världskrigets slut så omsattes ca 100.000 ton varor över hamnen, denna volym har sedemera ökat och omfattar nu i början av 2000-talet ca 800.000 ton.

Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB bildades år 1990 och har idag ansvaret för den totala hamnverksamheten i Sölvesborg.

 

Klicka på bilderna för att se dom i större format.

M/s Botocan lossar 34000cbm flis ifrån Spanien. 1987
M/s Georg Lührs lastar 20ft containers för Volvo PV:s räkning till Ghent. 1987
M/s Asmara lossa plåt ifrån Japan för VOLVO PV:s räkning. 1970
Hamnrusch i Sölvesborg. 1961
M/s Conzales lastar 12.000 ton p-massa till Kuba. 1963
M/s Thai är det första fartyget som lastar p-massa på den nybyggda kajen till Sydamerika. 1964