KVALITET/MILJÖSÄKRADE

Vi arbetar för att vara en effektiv, pålitlig och stark länk i transportkedjan med fokus på minsta möjliga negativa effekter på miljön kvaliteten. I praktiken innebär det att vi följer de lagar och förordningar som finns och att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten.

Den El som vi köper är 100 % ”grön” och miljömärkt. Det innebär att den uteslutande kommer ifrån fossilfria och förnyelsebara källor så som vatten-, vind- och solkraft några av de mest rena energislag som finns. Som arbetsgivare strävar vi alltid efter jämlikhet och att våra medarbetare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall under arbetet.