FRAMTIDSUTSIKT

Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB skall utveckla heltäckande logistiklösningar i samarbete med våra kunder.

VERKSAMHETSPOLICY

Med Sölvesborgs Hamns strategiska läge som främsta argument ska vi utveckla verksamheten inom hamn- och logistikverksamhet. Genom rimliga investeringar skapar vi fortsatt möjligheter att vara konkurrenskraftiga främst gentemot andra konkurrerande trafikslag, speciellt som investeringarna sker i nära samarbete med våra kunder vilket ämnar ge tillväxt med låg risk.

Vår målsättning är att vara den främsta hamnen inom hamn- och logistikverksamhet inom vårt geografiska område. Detta mål uppnås genom att fokusera på kärnverksamheten och att ha nöjda kunder genom en effektiv och säker hantering av gods.

Vi ska följa lagar och regler samt leva upp till krav från våra kunder, myndigheter och vår omgivning. 

Vi arbetar för att vara en effektiv, pålitlig och stark länk i transportkedjan med fokus på minsta möjliga negativa effekter på miljön och kvaliteten. I praktiken innebär det att vi följer de lagar och förordningar som finns och att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten.

Den El som vi köper är 100 % ”grön” och miljömärkt. Det innebär att den uteslutande kommer ifrån fossilfria och förnyelsebara källor så som vatten-, vind- och solkraft några av de mest rena energislag som finns.

Som arbetsgivare strävar vi alltid efter jämlikhet och att våra medarbetare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall under arbetet.

Mål och prestandamätningar används för att kontrollera förbättringar avseende kvalitet och miljö.

Sölvesborg 2018-12-03
Johan Persson
VD