FRAMTIDSUTSIKT

Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB skall utveckla heltäckande logistiklösningar i samarbete med våra kunder.

VERKSAMHETSPOLICY

Med Sölvesborgs Hamns strategiska läge som främsta argument ska vi utveckla verksamheten inom den traditionella shippingverksamheten. Genom rimliga investeringar skapar vi fortsatt möjligheter att vara konkurrenskraftiga främst gentemot andra konkurrerande trafikslag, speciellt som investeringarna sker i nära samarbete med våra kunder.

Vår målsättning är att vara den främsta hamnen inom traditionell hamnverksamhet inom vårt geografiska område. Detta mål uppnås genom att fokusera på kärnverksamheten och att ha nöjda kunder genom en effektiv och säker hantering av gods.

Den miljöpåverkan som Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB orsakar ska minskas och förebyggas. Fokus ligger på minskning av fossil bränsle- och energiförbrukning.Vi ska följa lagar och regler samt leva upp till krav från våra kunder, myndigheter och vår omgivning.

 

Hamnen